Zrealizované projekty

 

Použitie 2% v roku 2022

• High-end expertný ultrazvuk Voluson E8 BT21 s príslušenstvom pre gynekologickú onkológiu a onkologickú chirurgiu

• Prednášková činnosť v rámci akreditovaných kurzov „Neodkladná podpora životných funkcií“

 

Použitie 2% v roku 2021

• Laparoskopická zostava s ICG softvérom a s príslušenstvom pre gynekologickú onkológiu a onkologickú chirurgiu

• Therasuit obleky a príslušenstvo za účelom skvalitnenia rehabilitačno-edukačnej starostlivosti pre deti so spastickou diparézou

• Podpora vydania odbornej knižnej publikácie „Akútna apendicitída, včasná diagnostika a predoperačná rozvaha“

 

Použitie 2% v roku 2020

• Uterinný manipulátor Secufix set pre gynekologickú onkológiu

• Prednášková činnosť v rámci akreditovaných kurzov „Neodkladná podpora životných funkcií“

• Systém GelPoint Path – Port pre transanálny vstup určený pre operačnú techniku TAMIS pre onkologickú chirurgiu

• Podpora vydania knihy „Špeciálna onkológia“

• Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom vzdelávacej akcie: CK – Zavádění PICC a Midline katétru.

 

Použitie 2% v roku 2019

• Anesteziologický prístroj Dräger Perseus A500 pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu

• Prednášková činnosť v rámci akreditovaných kurzov „Neodkladná podpora životných funkcií“

• Podpora vzdelávania: seminár „Falšovanie zdravotnej dokumentácie a vybrané kazuistiky z forenznej praxe“


Použitie 2% v roku 2018

• USG prístroj Mindray DC-30 pre ambulanciu gynekologickej onkológie

• NIM-Response 3.0 Medtronic prístroj pre maxilofaciálnu chirurgiu

• Operačné inštrumentárium pre operačné sály

• Chirurgický šiijací materiál pre operačné sály

• GIF- HQ 190 videogastroskop Evis Exera III pre gastroenterológiu

• Podpora vydania knihy „Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii“

• Podpora vzdelávania IAEA SABR SRT kurz „ Stereotactic radiotherapy – lung, liver (SABR) and brain (SRS & fSRT)”

 

Použitie 2% v roku 2017

• Mobilný USG prístroj pre gynekologickú onkológiu

• Transportný vozík pre imobilných pacientov pre radiačnú onkológiu

• EKG navigačný systém s príslušenstvom pre internú onkológiu

• USG prístroj pre internú onkológiu

• 4K Laparoskopická veža pre onkologickú chirurgiu

• TJF-Q180V Videoduodenoskop s ET príslušenstvom pre gastroenterológiu

• Podpora vzdelávania lekárov formou seminára „Skúsenosti v oblasti forenznej medicíny a medicínskeho práva a ich význam pre každodennú klinickú prax“.


Použitie 2% v roku 2016

• Upgrade systému klinickej dozimetrie Blue Phantom pre radiačnú onkológiu

• Monitor kontaminácie rúk pre nukleárnu medicínu

• Manipulátor uteru SecuFix s príslušenstvom pre gynekologickú onkológiu

• Monitor vitálnych funkcií Infinity central station Wide Promo pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu

• Systém GelPoint Path – Port na operačnú techniku TAMIS v onkologickej chirurgii

• Podpora vzdelávania lekárov formou seminára „Forenzná medicína: praktické skúsenosti“.


Použitie 2% v roku 2015

• Podpora zdravotnej starostlivosti onkologického pacienta – finančný príspevok na náklady spojené s liečbou

• Polohovateľné kreslo pre kliniku stereotaktickej rádiochirurgie

• Ultrazvukový prístroj s lineárnou vysokofrekvenčnou HD sondou , kovovým bioptickým násadcom, základným softvérovým vybavením a s kovovým mobilným stolíkom pre endokrinologickú ambulanciu

• Full HD videoreťazec s mobilným vozíkom a endoflátorm pre endoskopické gynekologické a chirurgické výkony

• RFA systém na vysokofrekvenčnú abláciu nádorov pečene, pankreasu ako aj iných solídnych tumorov v onkologickej chirurgii

• Resuscitačný systém (vrátane počítačového zabezpečenia so softvérovým vybavením) pre účely vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

• Systém GelPoint Path – Port na operačnú techniku TAMIS v onkologickej chirurgii

• Podpora vzdelávania lekárov formou seminára „Analýza vybraných prípadov podozrenia z pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“


Použitie 2% v roku 2014

• Mobilný kolposkop Ecleris pre gynekologickú ambulanciu

• Servírovacie stolíky k lôžku (10 ks) pre internú onkológiu

• Prenosný monitor vitálnych funkcií iMEC 10 pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu

• Monitor vitálnych funkcií Infinity Delta pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu

• Infúzne volumetrické pumpy, lineárne dávkovače roztokov a systém riadenia púmp SPACE pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu

• Ohrev pacientskeho dielu pre anesteziologický prístroj rady Fabius GS v počte 3 ks pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu

• Podpora zdravotnej starostlivosti maloletého pacienta – rehabilitačný liečebný pobyt v špeciálnom rehabilitačnom centre nehradený zo zdravotného poistenia

• Biolampa BIOPTRON COMPACT III+ na liečbu maloletého pacienta

• 2 ks elektricky polohovateľných lôžok ELEGANZA 2 s antidekubitnými matracmi pre kliniku radiačnej onkológie

• Videogastroskop EXERA II pre gastroenterologickú ambulanciu

• Manipulátor uteru „DONNEZ Uterine Manipulator“ pre gynekologickú onkológiu

 

Použitie 2% v roku 2013

• Intact BLES Systém na mikroinvazívnu resekciu prsníkových lézií pod navigáciou zobrazovacích metód

• Prístroj systému odsávania dymu zn. RapidVac na filtrovanie elektrochirurgického dymu pre onkologickú chirurgiu a gynekológiu

• Defibrilátory (2 ks) s monitorom zn. BeneHeart D3 pre oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

• Podpora zdravotnej starostlivosti onkologického pacienta, ktorá nie je v súčasnosti hradená zdravotnou poisťovňou

  

Použitie 2% v roku 2012


• Operačný stôl ALPHASTAR PRO pre onkologickú chirurgiu

• Gynekologický a urologický vyšetrovací stôl GOLEM 6E s halogénovou lampičkou pre gynekologickú ambulanciu

• Horizontálny elektroforetický prístroj ORIGINS by Elchrom Scientific na separáciu a purifikáciu DNA/RNA v kombinácii s „ready-to-use“ gélmi na podporu projektu „Monitorovanie minimálnej reziduálnej choroby pri detskej akútnej lymfoblastovej leukémii“

• Podpora vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v onkologickej oblasti

• Operačné lampy zn. TRILUX (5 ks) pre onkologickú chirurgiu

Použitie 2% v roku 2011

• Videokolonoskop HDTV s príslušenstvom pre gastroenterologickú ambulanciu