Ostatné projekty

• Podpora vzdelávacieho workshopu „Resekcie pečene pre metastázy kolorektálneho karcinómu“

• Zabezpečenie fotozariadenia k mikroskopu BX-46 pre potreby oddelenia patológie

• Podpora zavádzania novej metodiky „Detekcia vybraných mutácií v géne KRAS a NRAS u pacientov s metastatickým nádorom kolorekta“

• Podpora realizácie projektu oddelenia lekárskej genetiky „Zavedenie analýzy génu NRAS u pacientov s metastatickým karcinómom kolorekta“

• Podpora laparoskopickej versus otvorenej operácie pre karcinóm rekta „Live Surgery Event“